* LINUX *XLIN Strona główna* LINUX hosting*

32-bitowy dostęp do HDD Pliki i katalogi w Linuksie Dostęp do partycji MS-DOS i Windows Ustawienie języka polskiego - locales Powłoka (Shell) - BASH
Licencja GNU Aliasy LILO czyli LInux LOader Dowiązania - ln Instalacja programów w wersji binarnej RPM
Instalacja programów ze źródeł Core Kopiowanie plików i katalogów - cp Zmiana i wyświetlenie nazwy biężącego katalogu - cd, pwd 32 polecenia informacyjne Linuksa
Gdzie szukać pomocy ? Wyświetlanie zawartości katalogów - ls Tworzenie i uaktualnianie plików - touch Tworzenie katalogów - mkdir Kasowanie plików i katalogów
Naprawa systemu plików w Linuksie - fsck Jak zostać hackerem Prawa dostępu w Linuksie - polecenia chmod, chown i co to jest SUID Przeglądanie plików tekstowych, polecenie: cat Pliki i katalogi w Linuksie (2)
Pakowanie i rozpakowywanie plików programem gzip

LINUX podstawy obsługi systemu operacyjnego


webserwer.pl - hosting i domeny internetowe

Do systemu Linux zawsze dostajesz się poprzez interfejs nazywany kontem, które identyfikowane jest poprzez nazwę użytkownika (login) oraz hasło (password). Czyli po uruchomieniu Linuksa musisz podać nazwę użytkownika oraz hasło które zadeklarowałeś podczas instalacji. Wpisywane hasło ze względu na bezpieczeństwo nie jest widoczne na ekranie. W Linuksie można uruchomić jednocześnie kilka takich kont, są to jakby oddzielne wirtualne komputery.
Za pomocą klawiszy ALT + F1 do F6 możesz przełączać się miedzy tymi kontami (konsolami).

zalogowany rootSpecjalnym kontem administaracyjnym jest konto root nazywane inaczej "super użytkownik" (su). Root ma nieograniczone uprawnienia i możliwości, dlatego ze względu na bezpieczeństwo systemu nie powinieneś wykorzystywać tego konta do normalnej pracy.

zalogowany zwykły użytkownikDo codziennej pracy używaj konta zwykłego użytkownika.
Gdy zalogujesz się jako zwykły użytkownik, na twojej konsoli pojawi się znak dolara $, jeśli zalogowałeś się jako root znakem tym będzie # .Linux ładowany jest domyślnie z powłoką (shellem) BASH która posiada właśnie taki monit ($ lub #). Znak ten oznacza początek wiersza poleceń. Wpisujesz polecenie, naciskasz ENTER w celu potwierdzenia wykonania. Zadanie możesz przerwać i zatrzymać za pomocą klawiszy CTRL + C


Wspaniałym programem narzędziowym ułatwiającym pracę, jest Midnight Commander, uruchamiany poleceniem mc , za pomocą tego programu bez szczegółowej znajomości poleceń, możesz wykonać większość operacji na plikach lub katalogach. Mc posiada prosty i wygodny edytor tekstowy, przydatny do edycji wszelkiego rodzaju plików konfiguracyjnych.

Wpisując polecenie dmesg | less, na ekranie wyświetlone zostaną komunikaty wygenerowane przez jądro podczas startu systemu. Po wydaniu polecenia uname -a dowiesz się wszystkiego o swoim systemie ( nazwę systemu i hosta, wersję jądra, itp. ). Kolejną pożyteczną komendą jest free, pokazuje nam ilość wolnej pamięci i na co została zużyta.
Jeżeli chcesz pracować w graficznym interfejsie użytkownika X-Window, uruchomisz je wpisując w wierszu poleceń startx. Pamiętaj aby przedtem zamknąć MC.

System możesz zamknąć za pomocą jednoczesnego naciśnięcia klawiszy CTRL+ALT+DEL, podczas ponownego uruchamiania się systemu, wyłącz komputer. Taki sam efekt uzyskasz po napisaniu polecenia reboot lub shutdown. Innym sposobem jest wykonanie polecenia halt, po zatrzymaniu wszystkich procesów, pojawi się napis: system halted i teraz wyłącz komputer, możliwe że system ATX wyłączy się automatycznie.


*****XLIN Strona główna*****