32 polecenia informacyjne w systemie Linux.Polecenia stosowane w Linuksie i przedstawiające informacje o systemie.


Niektóre z tych poleceń służą nie tylko do celów informacyjnych, lecz z odpowiednią opcją umożliwiają inne działanie. Aby dowiedzieć się czegoś więcej użyj elektronicznych podręczników (man).

home